ŠĶĪSTOŠIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI  UN MIKROELEMENTI

START NP 12-60


SASTĀVDAĻA %
Kopējais slāpekli  - 12%, Fosfors (P2O5)– 60%

GRAUDAUGU  KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 l ūdens

 Piezīmes

GRAUDAUGI

 Cerošanas fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

KUKURŪZA

 Lapu attīstības fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

RAPSIS

 Sānu dzinumu attīstības fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

PUPĀM , ZIRŅIEM

Augšanas fāzē

1-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200-400 l ūdens

 Piezīmes

KARTUPEĻIEM

Stalonu veidošanas fāzē

     2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅIEM

10 dienas pēc stādīšanas

1-3 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200-600 l ūdens

 Piezīmes

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Lapu veidošanas laikā

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

ZEMENĒM

Pēc sniega nokušanas

2-3 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

IEPAKOJUMS ; 12 kg un 4 kg

Ražotājs ; Polija

ENERGIJA N/K 10-40

SASTĀVDAĻA %
Kopējais slāpeklis  (N) – 10%,  Fosfors (P2O5)- 40%

GRAUDAUGU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums kg/ha ,200 l ūdens

 Piezīmes

GRAUDAUGI

Stiebrošanas fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

KUKURŪZA

 Stiebra attīstības fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

RAPSIS

 Pumpuru veidošanas fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

PUPĀM

Pirms ziedēšanas

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

DĀRZEŅU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 l ūdens

 

 Piezīmes

KARTUPEĻIEM

Pirms ziedēšanas

     2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅIEM

Augšanas fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem


AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 -600 l ūdens

 Piezīmes

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Pirms ziedēšanas

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

ZEMENĒM

Pirms ziedēšanas

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

IEPAKOJUMS ; 12 kg un 4 kg

Ražotājs ; Polija

Reģ. VAAD ; B3.1-01108-13

KVALITĀTE P/K 50-34


SASTĀVDAĻA %
Fosfors (P2O5)- 50% , Kālijs (K2O ) - 34%

GRAUDAUGU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums kg/ha ,200 ūdens

 

 Piezīmes

GRAUDAUGI

Vārpošanas fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

RAPSIS

Pakšu attīstības un nobriešanas fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

PUPĀM

Pakšu veidošanas fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 


DĀRZEŅU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 ūdens

 

 Piezīmes

KARTUPEĻIEM

Ziedēšanas fāzē

     2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅIEM

Augļu nobriešanas laikā

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 -600 l ūdens

 

 Piezīmes

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Pēc ziedēšanas

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

ZEMENĒM

Pēc ziedēšanas

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

IEPAKOJUMS ; 12 kg un 4 kg

Ražotājs ; Polija

Reģ. VAAD ; B 4 – 01107-13


NPK 20-20-20

SASTĀVDAĻA %

Kopējais slāpeklis (N) – 20% ,Fosfors (P2O5)- 20% ,  Kālijs (K2O ) - 20%

GRAUDAUGU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200 l ūdens

 Piezīmes

GRAUDAUGI

 Cerošanas fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

KUKURŪZA

 Lapu attīstības fāzē

 2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

RAPSIS

 Sānu dzinumu attīstības fāzē

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem 

PUPĀM , ZIRŅIEM

Augšanas fāzē

1-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅU KULTŪRĀM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200-400 l ūdens

 Piezīmes

KARTUPEĻIEM

Stalonu veidošanas fāzē

     2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

DĀRZEŅIEM

10 dienas pēc stādīšanas

1-3 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Kultūra

 Apstrādes laiks

Apstrādes daudzums  kg/ha , 200-600 l ūdens

 Piezīmes

AUGĻU KOKIEM UN OGULĀJIEM

Lapu veidošanas laikā

2-4 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

ZEMENĒM

Pēc sniega nokušanas

2-3 kg/ha

Ieteicams lietot kopā ar mikroelementiem

IEPAKOJUMS ; 12 kg un 4 kg

Ražotājs ; Polija

Reģistrēts VAAD ; B.1. -01110-13